مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاكدشت
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ (۱۳۹۹/۱۰/۳۰)
Tuesday , (2021/01/19)
پیگیری نامه
:ارباب رجوع محترم برای پیگیری نامه یا کسر اقساط کافی است کد رهگیری را در کادر زیر وارد نمایید

کد رهگیری نامه
کد امنیتی